Tone Žnidaršič

Tone Žnidaršič - kamniški likovnik (1923 - 2007)

Tone Žnidaršič
grafika Mali grad (1959)
(kliknite sliki za povečavo in podatke)
dodekaeder z zunanjimi loki in trni

Tone Žnidaršič, rojen 5. novembra 1923 v Podgorici pri Dobrepolju, slovenski slikar in likovni pedagog, pripada prvi, najštevilnejši in tudi takoj vidno uveljavljeni generaciji leta 1945 ustanovljene Akademije likovnih umetnosti v Ljubljani. Iz slikarstva je diplomiral leta 1949, na specialki pa prav tako iz slikarstva leta 1952.

Tone Žnidaršič je živel in ustvarjal v Kamniku.
Umrl je 9. aprila 2007

Težišče Žnidaršičeve likovne ustvarjalnosti in hkrati tudi posebnosti je dovršena risba, ki se oplaja ob starih mojstrih in je za sedanji čas presenetljiva in vredna občudovanja. Bodisi da gre za preprosto skico krajinskega motiva, ilustracijo ali drobno grafiko za ex libris - povsod jasnost in preciznost. Ker slikarjev opus ni obsežen, lahko sklepamo, da umetnik mojstrstva ni dosegel zgolj z izkušnjami, temveč je težnja po preciznosti in dovršenosti ena za naš čas redkih slikarjevih sposobnosti.

Možnosti drugačnosti je Tone Žnidaršič enkratno uresničil v svojih prepričljivo natančnih prostorskih geometričnih raziskavah oziroma v nizu iz krogle izvajanih večstraničnih teles. V duhu sodobnosti in teženj umetnosti 20. stoletja je umetnik podredil svoje prostorsko oblikovanje strogim geometrijsko matematičnim danostim, se povsem vključil v arhitekturno oblikovanje lupin prostornosti ter posegel po likovnem izrazu, ki je nedvomno šele predmet prihodnosti. V Žnidaršičevih delih je vsekakor prisotno ob napovedi tudi opozorilo, da umetnost ni samo odraz čustev in vse bolj prevladujočega kaosa, ampak prav toliko tudi duha in racionalnosti.

(Iz ocene dr. Mirka Juterška, umetnostnega zgodovinarja, 1994)

 

Nagrade in samostojne razstave:

Levstikova nagrada 1965
Razstava v Kompasu, Ljubljana 1976
Likovno delo meseca, Ljubljana 1986
Razstavišče Veronika, Kamnik 1994
Zlato priznanje občine Kamnik, 2007


spletna stran: Branko Novak © 2001 -