Marjan Šubelj

Marjan Šubelj - kamniški likovnik (1934 - 2000)

Marjan Šubelj

Marjan Šubelj se je rodil leta 1934 na Križu pri Komendi. Po osnovni šoli v Komendi in nižji gimnaziji v Kamniku se je izučil za elektrikarja in sprva služboval v Kamniku, leta 1956 pa v Ljubljani. Od leta 1972 je z družino živel v Kamniku, se leta 1990 upokojil, deset let kasneje pa se je, žal mnogo prezgodaj, njegova življenjska pot iztekla.

Sprva je bilo njegovo risanje in slikanje še povsem neobremenjeno raznih vplivov. Nagnjenje je preraščalo v veselje, saj je bilo povezano z nenehnimi presenečenji zaradi spoznavanja lastnih sposobnosti in zmožnosti. Ohranilo se je le nekaj zgodnejših slik in nekatere so po doživetosti likovnega zapisa in individualizma enkratne in tako rekoč neponovljive ...

Toda vse odgovornejše, drugačne, nelikovne življenjske zadolžitve so v Šubljeve poglede in ustvarjalna razmišljanja postopoma vnesle nova spoznanja in njegovo slikarsko umetniško snovanje je postalo podrejeno okusu okolja, kateremu je pripadal, in ga oblikovalo ter nato ves čas tudi usmerjalo s svojim širokim zaledjem ...

Kot slikar je bil Marjan Šubelj v bistvu pravi samorastnik, čeprav ni bil tvorneje povezan s tovrstnim organiziranim delovanjem. Glede na svojo siceršnjo družabnost je postal in bil prava legenda, s svojim slikarstvom pa pristen predstavnik sodobne množične ljudske umetnosti, ki še čaka na poglobljenejšo strokovno preučitev ....

Stran smo ob prvi obletnici slikarjeve smrti 2001 objavili njegovi prijatelji.
V letu 2001 je bila v razstavišču Veronika v Kamniku tudi spominska razstava njegovih del.
spletna stran: Branko Novak © 2001 -