Spletni prispevki o umetniškem ustvarjanju na Kamniškem

likovno, literarno, fotografsko in glasbeno, kulturna dediščina in muzeji na spletu

Povezave do poznanih spletišč:


V Kamniku in njegovi okolici deluje in je delovalo veliko ustvarjalcev, ki so se s svojimi stvaritvami na literarnem, likovnem, glasbenem, fotografskem in sorodnih področjih za vedno zapisali v zgodovino. Njihova dela so bolj ali manj opisana in predstavljena v zbornikih, monografijah, znanstvenih prispevkih, videti jih je na priložnostnih in nekaj stalnih razstavah, v muzejih pa v poslikavah v cerkvah, kipih, na pročeljih stavb in še kje.

V zadnjih letih narašča število bibliografskih spletnih strani, tudi kamniško-komendska je med njimi, vendar naj tudi pričujoči seznam pomaga k širšemu in boljšemu poznavanju kamniških umetnikov in njihovih del.

Seznam seveda ni ne popoln in ne zaključen ...

 

Branko Novak © 2011 - 2017